PNF

Written by

Bez tytułu

Pragniemy przedstawić Państwu jedną z metod pracy w naszym gabinecie. Aby nasza rehabilitacja była z sensem, sięgamy po światowe metody fizjoterapii, które gwarantują skuteczność wykonywanych terapii.

PNF (Proprioceptywne Nerwowo – Mięśniowe Torowanie) – to torowanie sprawności układu nerwowo – mięśniowego przez stymulowanie receptorów ciała, ukierunkowane na odtworzenie lub poprawę zaburzonej funkcji.

Bez tytułu2

Metoda PNF jest najbardziej popularną metodą fizjoterapii w Polsce. Popularnośc tej koncepcji podyktowana jest kilkoma czynnikami. Najważniejszym z nich jest uniwersalnośc – PNF można stosowac u Pacjentów z różnymi schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, w terapii dzieci (np.skoliozy). Rehabilitacja ukierunkowana jest na dokładne badanie Pacjenta i rozpoznawanie problemów w życiu codziennym oraz planowanie indywidualnej terapii, dostosowanej do jego potrzeb. Takie postępowanie wychodzi poza standardowe, nie zawsze skuteczne działanie w procesie fizjoterapii, czyni ją przemyślaną i „ z sensem” 🙂

Koncepcja Pracy Nad Funkcją powstała w Stanach Zjednoczonych, do Europy dostała się w latach 70-tych. Jej filozofia ma na celu określenie nie tylko słabszych części ciała, ale i mocniejszych, które są wykorzystywane w czasie terapii do pobudzania, stymulowania słabszych struktur. Fizjoterapeuta ma tu za zadanie określenie hipotez, co do najbardziej zaburzonych struktur i ustalenie terapii z uwzględnieniem tych hipotez. Koncepcja PNF zakłada BEZBOLESNĄ pracę z Pacjentem, wykorzystanie potencjału, którym dysponuje.
Ważną składową są „wzorce ruchowe” czyli ruchy łopatek, miednicy, kończyn górnych i dolnych, głowy, szyi oraz tułowia, zachodzące w trzech płaszczyznach, odpowiadające naturalnym ruchom człowieka. Służą one do nauczania, poprawy jakości ruchu słabszych części ciała, wywołania pobudzenia w określonych łańcuchach mięśniowych, nauczania określonego ruchu. Praca wzorcami ruchowymi wykorzystuje fakt, iż mózg ludzki myśli w utartych wzorcach/funkcjach, nie zna pojedynczych mięśni. Kompleksowy ruch odznacza się większą efektywnością, pozwala oszczędzić zasoby energii.

Metoda PNF jako jedna z niewielu opiera się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia określającej badanie, prowadzenie terapii i dokumentacji na poziomie struktur, aktywności ruchowych, uczestniczenia w życiu społecznym. Terapia jest zrozumiała dla Pacjentów, a dzięki swej funkcjonalności i urozmaiceniu technik jest także akceptowana i lubiana. Ten sposób pracy daje satysfakcję zarówno Pacjentowi, jak i fizjoterapeucie.

Nic dodać, nic ując…People Need Fun…terapia z wykorzystaniem metody PNF to czysta przyjemność !!!

Zapraszamy serdecznie !

Patrycja i Mirek

Bez tytułu5       Bez tytułu6