Poznaj fizjoterapię…

Written by

Fizjoterapeuta- zawód znany czy nieznany?

                Fizjoterapia jest „młodą” specjalnością medyczną. Ostatnie lata wskazują na jej dynamiczny rozwój. Atrakcyjność oraz zainteresowanie tą dziedziną nauki potwierdza liczba fizjoterapeutów w Polsce oraz studentów kształcących się na tym kierunku. Fizjoterapeuci w Polsce stanowią ok. 50 000 osób. W ostatniej dekadzie zaobserwowano stale rosnącą liczbę uczelni kształcących przyszłych fizjoterapeutów. Aktualnie jest ich 77 na terenie Polski. Tym samym wzrasta corocznie liczba osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, jak również jego popularność. Wynika to między innymi z faktu starzenia się społeczeństwa oraz wydłużenia średniej długości życia. W przeszłości fizjoterapeuci kształceni byli tylko na potrzeby klinik i szpitali. Aktualnie jest to wszechstronny i uniwersalny model kształcenia pozwalający nie tylko leczyć, ale i zajmować się działaniami profilaktycznymi i prewencyjnymi. Rozwój rehabilitacji medycznej (dawniej leczniczej) rozpoczął się w Polsce i na świecie po II wojnie światowej. Spowodowane to było ogromnymi potrzebami społecznymi na skutek działań wojennych. W późniejszym okresie na rozwój działań fizjoterapeutycznych wpłynął rozwój przemysłu, komunikacji oraz pojawienie się szeregu chorób cywilizacyjnych. Dzięki pracy wielu pokoleń lekarzy i fizjoterapeutów, specjalistów rehabilitacji medycznej oraz rehabilitacji ruchowej – obecnie fizjoterapii – rehabilitacja stała się standardem postępowania. Odpowiednio wcześnie wprowadzone działania fizjoterapeutyczne przyspieszają powrót pacjenta do zdrowia, zmniejszając tym samym koszty dalszego długotrwałego leczenia. Fizjoterapia znajduje zastosowanie w każdej specjalności medycznej. Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane są w celu leczniczym i prewencyjnym. Większa dostępność usług fizjoterapeutycznych sprawia, że zainteresowanie działaniem zapobiegawczym wciąż rośnie.

Czy tak duże zainteresowanie fizjoterapią przedkłada się na świadomość, poziom wiedzy społeczeństwa i dostępność usług fizjoterapeutycznych w Polsce? Czy fakt, iż fizjoterapia do niedawna była kierunkiem prawie nieznanym rzutuje na jakość wiedzy przeciętnego obywatela? Czym zajmuje się fizjoterapeuta? [1]

  1. R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2013, 59, 2, 138–142

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

W naszej codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z różnymi określeniami naszego zawodu: masażysta, fizykoterapeuta, kręgarz. Bardzo często słuszymy określenia „Coś mi wyskoczyło”, „Czy Pan/Pani wstawia, nastawia?”. Inaczej brzmią pytania od osób korzystających z uslug fizjoterapeutycznych. „Co leczymy? „Jak metodą pracujemy?”, „W czym się specjalizujemy?”. Nie wiedza na temat zakresu obowiązków fizjoterapeuty sprawia, że się boimy się podjąć leczenie. NIkt, nawet fizjoterapeuta, nie lubi być pacjentem jeżeli jest zdezorientowany. Jest tak ponieważ pacjentem zostaje się znacznie częściej cierpiąc na dolegliwości i będąc niesprawnym, niż dbając o profilaktykę. Każdy chce świadomie uczestniczyć w procesie związanym z ingerencją w swoje zdrowie. Zatem znajomość zakresu obowiązków czy umiejętności fijoterapeutów jest bardzo potrzebana pacjentom.

Pracę fizjoterapeuty można sprowadzić do trzech głównych zagadanień czy działów: jest to masaż leczniczy, jego rózne formy i techniki oraz zasady które sprawiają, że ma leczyć a nie tylko być przyjemnym doznaniem, fizykoterapia, czyli praca z użyciem różnego rodzaju sprzętów do elektroterapii, światłolecznictwa, pola magnetycznego, ciepło czy zimnolecznictwa itp., oraz co jest sednem całej pracy, wiedzy i umiejętności- kinezyterapia czyli różne formy leczenia ruchem. Kinezyterapia to manualna praca z pacjentem, wykonywanie technik leczniczych, prowadzenie ćwiczeń, uczenie lub reedukacja ruchu.

Zadaniem fizjoterapeuty jest badanie pacjenta, planowanie leczenia, stosowanie fizjoterapii, edukacja pacjeta i uzyskanie miarodajnych wyników pracy z pacjentem.

Pierwsza wizyta- co, kiedy i dlaczego?

Po czym poznać dobrego fizjoterepeutę? (Po tym że sam jest w dobrej formie ;-))

Dobry fizjoterapeuta jest odpowiedzialny za to co robi. Pierwszą bezwzględną zasadą fizjoterapii jest nie szkodzić. Ta zasada przypomina zawsze, że w procesie leczenia uczestniczy zespół medyczny a nie jeden człowiek. Przed rozpoczęciem leczenia najważniejszą spawą jest dobra diagnostyka. Priorytetową sprawą jest badanie lekarskie i uzupełnienie tego badania diagnostyką obrazową lub innymi badaniami, które mogą obiektywnie ocenić stan pacjenta. Nie wolno zapominać co jest celem diagnostyki. Posiadanie płyty z zapisami badań czy całej teczki dokumentów nie jest ważne jeżeli na ich podstawie nie zostanie postawiona diognoza. To ona wpłynie na cały proces planowania rehabilitacji i użytych środków leczniczych.

Zadaniem fizjoterpeuty jest zbadać pacjenta przy użyciu dopasowanych do jedo stanu zdrowia testów klinicznych. Badanie pozwala dopasować różne formy zabiegów zaproponowanych przez lekarza do możliwości i potrzeb pacjenta. Istotne jest prowadzenie leczenia i oberwacja rekacji pacjenta na leczenie.Dopasowanie wymagań terapeuty do możliwości pacjenta.  Wazną rzeczą jest uczestniczenie pacjenta w fizjoterapii i traktowanie  go jako osoby najbardziej zainteresowanej całą sprawą a nie jako obiektu do pracy. Tylko współpraca zespołu medycznego i świadomość pacjenta o tym fakcie, jest gwarantem tego, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo poprawy stanu zdrowia pacjenta. Badanie-diagnoza-leczenie-wyzdrowienie.

mgr Mirosław Smorczewski (fizjoterapeuta)